Events

Lezing 'Grepen uit de geschiedenis van Alblasserdam'

di 28 nov. 2023
20:00 - 22:00

Lezing door Geert Ouweneel over ‘Grepen uit de geschiedenis van Alblasserdam’. Daarin komen diverse aspecten uit de dorpsgeschiedenis aan de orde zoals ontstaan en groei van Alblasserdam, het dorpsbestuur, godsdienst, middelen van bestaan, de water- en industriemolens, polder Donkersloot, rampen, monumenten, de paardenmarkt en de laatste eeuw. Een nogal omvangrijke lijst van onderwerpen. 

Niet op alle onderwerpen zal even diep ingegaan worden. Wel biedt het de spreker de gelegenheid om aan een aantal feiten die hij in de archieven heeft gevonden en die nergens, of soms wel hier en daar, maar dan verkeerd worden vermeld, onder de aandacht te brengen.